ગુજરાતના રાજયપાલ કોણ છે (2024 સુધીની યાદી) Gujarat Na Rajyapal

ગુજરાતના રાજયપાલ કોણ છે (2023 સુધીની યાદી) Gujarat Na Rajyapal

ભારતના દરેક રાજ્યમાં રાજ્યપાલ હોય છે. ભારતીય બંધારણ અનુસાર રાજ્યપાલ રાજ્ય શાસન માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેથી સવાલ આવે …

આગળ વાંચો

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ છે (2024 સુધીની યાદી) Gujarat Na Mukhyamantri

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ છે (2023 સુધીની યાદી) Gujarat Na Mukhyamantri

ગુજરાત ભારતનું એક મહત્વપૂર્ણ રાજ્ય છે. તેથી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કોણ છે? તે સવાલ આવવો પણ સ્વાભાવિક છે. તો …

આગળ વાંચો

E Samaj Kalyan Yojana 2023 | ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ રજીસ્ટ્રેશનની માહિતી

E Samaj Kalyan Yojana 2023 | ઈ સમાજ કલ્યાણ પોર્ટલ રજીસ્ટ્રેશનની માહિતી

સામાન્ય રીતે સરકાર દ્વારા સમય સમયે પ્રજાના સારા ભવિષ્ય માટે અનેક યોજનાઓ બનાવવામાં આવે છે. તેમાંથી એક છે …

આગળ વાંચો